راه‌حل اعتراضات اخیر از زبان پزشکیان

راه‌حل اعتراضات اخیر از زبان پزشکیان

عضو فراکسیون مستقلین ولایی مجلس برخورد عادلانه و صادقانه با مردم را تنها راه پاسخ به مطالبات و شنیدن صدای معترضین دانست و گفت: اصلاح در قوانین و سیاست‌های کلی کشور نیاز نیست، اجرای سیاست‌ها باید دقیق و درست صورت بگیرد.؛
شرکای بحران بی‌آبی در خوزستان

شرکای بحران بی‌آبی در خوزستان

علت تشنگی خوزستان چیست؟ پاسخ به این پرسش سخت، دست‌کم از سه جنبه قابل‌بحث است که می‌توان از آنها با عنوان مثلث بحران آب خوزستان یاد کرد. پیش از هر چیز باید تکلیف یک مساله روشن شود؛ اینکه مشکل آب خوزستان عمدتا به بخش کشاورزی مربوط است و مساله آب‌شرب در آغاز اعتراضات وزن چندانی نداشته است. بررسی «دنیای اقتصاد» و گفت‌وگو با کارشناسان حوزه‌های محیط‌زیست، اقتصاد و سیاستگذاری نشان می‌دهد که «ضعف جدی در نظام حکمرانی مدیریت آب»، «بی‌توجهی به اقتصاد منابع» در کنار «کاهش قدرت محیط‌زیست به‌دلیل خشکسالی و تغییرات اقلیمی» سه عامل اثرگذار بر حادشدن وضعیت آب در خوزستان و بروز اعتراضات اجتماعی در این بخش از کشور است.