تخلف و پارتی‌بازی نکردیم

تخلف و پارتی‌بازی نکردیم

رئیس هیات والیبال استان آذربایجان‌شرقی در واکنش به حضور حاشیه‌دار دو نفر از اعضای این هیات در دوره مربیگری ادعا کرد که در این زمینه تخلف و پارتی‌بازی انجام نشده است‌.؛