محمد بلبلی به تراکتور پیوست

محمد بلبلی به تراکتور پیوست

باشگاه تراکتور تراکتور اعلام کرد: باتوجه به درخواست سرمربی تیم و مذاکره مدیریت باشگاه، محمد بلبلی با عقد قرارداد رسمی به تراکتور پیوست‌.