در ماشین سازی تبریز چه می گذرد؟؟

در ماشین سازی تبریز چه می گذرد؟؟

مدیر عامل تیم ماشین سازی تبریز گفت: مشخص نیست یونس قربانی تا نیم فصل کجا بود و فقط در موقع نقل و انتقالات می آید و چند بازیکن تیم را می فروشد و دوباره غیب می شود بعدا هم حتی سراغی از تیم نمی گیرند.