ستوان یکم ارتش شوروی در راه تراکتور

ستوان یکم ارتش شوروی در راه تراکتور

تیم تراکتور در حالی در آستانه عقد قرارداد با قربان بردیف ترکمنستانی قرار دارد که این انتخاب نمونه عینی عدم احترام باشگاه به نظر کارشناسان و هواداران تراکتور بود.

حقوق دو میلیونی ملی پوشان خجالت آور است

حقوق دو میلیونی ملی پوشان خجالت آور است

ملی پوش تبریزی تیم ملی وزنه برداری ایران گفت: یک نفر به ما بگوید که چگونه می توان در شرایط فعلی با دو میلیون تومان زندگی کند و این در حالی است که حقوق یک ملی پوش وزنه برداری ۲ میلیون تومان است که حتی برخی از ملی پوشان متاهل هم هستند.