کشورهای حاشیه دریای خزر لنگر امنیت غذایی جهان هستند

کشورهای حاشیه دریای خزر لنگر امنیت غذایی جهان هستند

وزیر جهاد کشاورزی با تأکید بر اینکه کشورهای حاشیه دریای خزر لنگر امنیت غذایی جهان هستند، گفت: افزایش ۸۰ درصدی حجم تجارت کشاورزی با روسیه نشانگر عزم جدی دو کشور در توسعه روابط کشاورزی و همچنین در راستای توسعه سیاست همسایگی دولت سیزدهم است.

اروپایی‌ها منافع ملت‌های خود را قربانی سیاست‌های آمریکایی‌ها نکنند

اروپایی‌ها منافع ملت‌های خود را قربانی سیاست‌های آمریکایی‌ها نکنند

معاون سیاسی وزارت امورخارجه گفت:اروپایی‌ها با وجود داشتن قراردادهای بلندمدت با طرف‌های ایرانی و صرفا به دلیل فشار آمریکا، منافع آمریکا را بر منافع ملت‌های اروپایی ترجیح داده و منافع خود را زیر پا گذاشته و مناسبات اقتصادی خود را با ایران به‌شدت کاهش می‌دهند.