دولت به صورت ضربتی برای جلوگیری از مرگ دریاچه ارومیه ورود کند

دولت به صورت ضربتی برای جلوگیری از مرگ دریاچه ارومیه ورود کند

رئیس هیئت تحقیق و تفحص از فعالیت‌های ستاد احیای دریاچه ارومیه گفت: دولت باید با تمام قوا، تلاش‌های خود را برای احیای اورژانسی دریاچه ارومیه مصروف دارد، در وضعیت فعلی دیگر جایی برای کم کاری و خطا در بحث احیای نگین فیروزه آذربایجان نداریم.

تملک ۶۰ درصد از واحدهای فرسوده بافت چوخورلار

تملک ۶۰ درصد از واحدهای فرسوده بافت چوخورلار

شهردار تبریز، بازآفرینی شهری را یکی از راهکارهای موثر در احیای بافت‌های تاریخی و قدیمی شهر دانست و گفت: تملک ۶۰ درصد از واحدهای فرسوده بافت چوخورلار انجام یافته و با تلاش شبانه‌روزی، طی چند ماه آتی شاهد احیای بافت فرسوده شهری در این منطقه خواهیم بود.

سیاست دولت سیزدهم کنترل تورم به همراه رونق اقتصادی است

سیاست دولت سیزدهم کنترل تورم به همراه رونق اقتصادی است

دولت سیزدهم به جای استفاده از ابزار افزایش نرخ سود بانکی برای مهار تورم که در شرایط فعلی و به دلیل چالش‌های نظام بانکی و مالی کشور، هزینه‌های قابل توجهی را به اقتصاد کشور تحمیل می‌کند، مهار کسری بودجه و کنترل ترازنامه بانک ها را در دستور کار قرار داده که نتیجه این سیاست‌ها نصف شدن تورم تولیدکننده و افت ۱۹ درصدی تورم مصرف کننده بوده است.

لزوم ایجاد فضای ورزشی در مجتمع‌های مسکونی

لزوم ایجاد فضای ورزشی در مجتمع‌های مسکونی

رئیس کمیسیون ورزش و جوانان شورای شهر تبریز گفت: با توجه بالا بودن آمار جمعیتی برخی مجتمع‌های مسکونی به‌ منظور افزایش سرانه ورزشی باید ساز و کارهای لازم برای ایجاد فضاهای ورزشی در این مجتمع‌ها اندیشیده شود.