آغاز بهره‌برداری از ۳۰ دستگاه اتوبوس جدید شرکت پتروشیمی تبریز

آغاز بهره‌برداری از ۳۰ دستگاه اتوبوس جدید شرکت پتروشیمی تبریز

با تقبل خرید ۳۰ دستگاه اتوبوس توسط شرکت پتروشیمی و در اختیار قرار دادن این اتوبوس‌ها، ۳۲ دستگاه از اتوبوس‌های دربستی شرکت واحد که از ۲۰ سال گذشته به‌طور اختصاصی به کارکنان آن شرکت سرویس می‌دادند، به ناوگان اتوبوسرانی تبریز اضافه شدند.

واکنش اقبالی به برخی حاشیه ها

واکنش اقبالی به برخی حاشیه ها

سرپرست شرکت عمران شهر جدید سهند گفت: تکمیل ترین پروژه هایی که در جمهوری اسلامی ایران افتتاح شده است، ۱۹ پروژه ای بود که هفته گذشته در شهر جدید سهند توسط شرکت عمران سهند افتتاح شده است.