آموزش حضوری

۱۹شهریور
اجباری برای آموزش حضوری نیست/ راه برای آمریکا بن بست است
روحانی در هیئت دولت:

اجباری برای آموزش حضوری نیست/ راه برای آمریکا بن بست است

رئیس‌جمهور با بیان اینکه ما اجبار نمی‌کنیم دانش‌آموزان و دانشجویان از طریق آموزش حضوری سال تحصیلی را بگذارنند، گفت: از نظر ما آموزش دقیق و صحیح، آموزش حضوری است.

۱۲شهریور
اولویت دولت آموزش حضوری با رعایت پروتکل‌های بهداشتی است
حسن روحانی؛

اولویت دولت آموزش حضوری با رعایت پروتکل‌های بهداشتی است

رییس جمهوری با تاکید بر اینکه اولویت اول ما آموزش حضوری با رعایت تمامی پروتکل‌های بهداشتی است، گفت: بدون مشارکت خانواده‌ها، رعایت پروتکل‌ها در مدارس امکان پذیر نیست.